Masarnia Demeter Kamieńsk
Slogan

Historia

    Zakład Przetwórstwa Mięsnego "DEMETER" założony został w sierpniu 1992 roku na terenie i w budynkach należących do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kamieńsku. Od początju działalności w Zakłądzie prowadzono ubój zwierząt rzeźnych i produkcję wędliniarską. W tamtym okresie Zakład zatrudniał 20 pracowników i produkował około 1 tony wyrobów dziennie. W latach następnych firma szybko rozbudowywała się i powiększała zdolności produkcyjne.

    W 2000 roku właściciele Zakładu wykupili od Gminnej Spółdzielni w Kamieńksu grunt i budynki, w których prowadzona była produkcja i od tego momentu rozpoczęła się "nowa era" Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "DEMETER" w Kamieńsku.

    Po przekształceniu w czerwcu 2001 r. formy prawnej Zakłądu w Społkę JAwną z udziałem dwóch współwłaścicieli Czesława Góry i Roberta Ostrowskiego rozpoczęto gruntowną przebudowę Zakłądu.

    Całkowicie przebudowano zarówno część ubojową jak i produkcyjną zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Unię Europejską i polskie przepisy Prawa Żywnościowego dla tego typu zkłądów.

    Wraz z przebudową hal produkcyjnych prowadzono wmianę maszyn i urządzeń produkcyjnych.

    Kupując nowe maszyny do ubojnii przetwórni, właściciele brali pod uwagę zarówno konieczność spełnienia przez urządzenia najwyższych wymagań sanitarnych jak i konieczność powiększenia możliwości prodkcyjnych Zakładu.

    Odpowiednie wyposażenie hal produkcyjnych i pozostałych pomieszczeń Zakładu umożliwiło w konsekwencji spełnienie wymagań GMP i GHP oraz wdrożenie na ich bazie systemu zapewnienia bezpieczeńswta zdrowotnego HACCP.

    Prawidłowe funkcjonowanie Systemu HACCP i wytwarzanie najwyższej jakości wyrobów gwwarantuje również stały nadzór weterynaryjny

    Obecnie ZPM "DEMETER" S.J. produkuje około 10 ton wyrobów dziennie.

 

Zatrudnienie

  • ZPM "DEMETER" S.J. zatrusdnia około 150 pracowników na stanowiskach produkcyjnych i administracyjnych w następujących działach:
  • Dział Skupu
  • Dział Produkcji
  • Dział handlu
  • Dział Techniczny
  • Dział Kadr
  • Dział Finansowo Księgowy.

    Wszyscy pracownicy korzystają z nowocześnie i funkcjonalnie (zgodnie z przepisami sanitarnymi) wyposażonych pomieszczeń biurowych i socjalnych.

 

Zakres działalności

    Zakład prowadzi działalność polegającą na produkcji kulinarnego mięsa wieprzowego i wołowego oraz produkcji wędliniarskiej. Produkcja ta odbywa się w okresie całego roku. Zakład zaopatruje w swoje wyroby sieć własnych sklepów i hurtowni na terenie województwa łódzkiego i poza jego granicami oraz dużą ilość odbiorców zewnętrznych z terenu całego kraju. W planach właścicieli Zakładu jest ekspansja na rynki unijne.